+

OPEN DAG 16 DEC. '23

Kom kijken, horen en ervaren wat Artemis allemaal in huis heeft tijdens de open dag op zaterdag 16 december!

Bachelor of Arts Allround Creative Concept Developer in Trend Forecasting, Styling en Art Direction

FUNDAMENT VOOR EEN CARRIÈRE IN DE CREATIEVE INDUSTRIE

Niemand kan straks meer om je heen. In onze voltijd Bachelor leiden we je namelijk op tot allround creative concept developer die in veeleisende sectoren, zoals mode, interieur, food, retail en horeca terecht kan. Concepten baseren we op trendonderzoek voor een solide basis bij het oplossen van beroeps- en maatschappelijke vraagstukken.

Artemis blinkt uit in de link tussen creativiteit en het bedrijfsleven. Je krijgt inspirerende, up-to-date theorie, maar bovenal leer je van ervaren praktijkdocenten wat het bedrijfsleven van je verwacht. Daarna mag je het toepassen bij de mooiste stages of case studies.

We begrijpen het als je nog vragen hebt. Stel je vraag hier, bel ons op 020-6895100 of kom naar één van onze open dagen.

IMG 0043
IMG 8465

Opbouw opleiding

WAAR BLINK JIJ IN UIT?

In de eerste twee jaar leer je allround concepten te ontwikkelen door te onderzoeken, conceptualiseren, creëren en te communiceren. Met deze unieke Artemis-aanpak ontwikkel je creatieve concepten die verbinden met de mens (de doelgroep), de markt (het bedrijf) en de maatschappij. Hiermee creëren we maatschappelijke relevantie en bewustzijn.

Vanaf jaar drie leg je het accent op een focusgebied. Tijdens deze tweede fase ontdek je waar jij in uitblinkt met een duidelijke eigen stijl.

Trend forecasting

Leer de wereld voor zijn

Binnen het focusgebied trend forecasting leer je toekomstvisies ontwikkelen, onderbouwen en visualiseren. Op basis van de gesignaleerde kansen, behoeftes of problemen ontwikkel je innovatieve concepten en forecasts voor bijvoorbeeld fashion, retail, events, food en interieur. Voor het bedrijfsleven is trendonderzoek cruciaal. Trends herkennen, kansen signaleren en de juiste prognoses kan succes maken of breken. Jij bent als trendonderzoeker een verbeelder van hoe mens, markt en maatschappij er in de toekomst uitzien. Het accent bij trend forecasting ligt op onderzoek.

Work
IMG 8689 2
Lees meer over het vak trend forecasting van onze docent Anoinette van den Berg.

Styling

Maak wat de markt nu vraagt

Binnen het focusgebied styling speel je in op de ontwikkelingen die van belang zijn voor bedrijven in de nabije toekomst. Wat wil de mens, de markt en de maatschappij zien? Waar kun je als bedrijf nu niet omheen? Op basis van deze inzichten leer je met een nieuwe blik naar bestaande producten en ruimtes te kijken. Jij wordt de stylist van producten, ruimtes en materialen. Het accent van styling ligt op het creëren en visualiseren.

HANNAH KROON 5
Hannah Kroon
FEE VAN DER WAL 2
Fee van der Wal
Lees hoe Oscar met zijn baan als stylist in Milaan werkt.

Art direction

LEER MENSEN IN EEN VERHAAL MEENEMEN

Binnen het focusgebied art direction ga je op basis van een inzicht merken (re)branden en positioneren. Jij bent de visuele storyteller van transmediale concepten die inspeelt op de behoeften van mens, markt en maatschappij. Je switch behendig tussen verschillende disciplines en bent eindverantwoordelijk voor het proces en concept. Het accent bij art direction ligt op visualiseren en communiceren.

LEER MENSEN IN EEN VERHAAL MEENEMEN

CATHELIJN OTTO 2
Cathelijn Otto
IMG 8888 2
Lees het verhaal van art director Celine Vos.

In vier duidelijke stappen naar je einddoel

De beroepspraktijkgerichtheid van de opleiding is een speerpunt van Artemis Academie en heeft het doel je op
te leiden tot een allround conceptontwikkelaar met visie en met ondernemende en onderzoekende kwaliteiten.

oriënteren > verdiepen > differentiëren > positioneren

Jaar 01

Oriënteren

Het eerste jaar staat in het teken van oriëntatie op alle differentiaties. Met zowel praktische als theoretische kennis en vaardigheden maak je ook kennis met studeren aan het HBO. Je leert onderzoeken, creatief denken en handelen, experimenteren en fouten maken. Allemaal om conceptontwikkeling en creatie je eigen te maken. Je ontdekt je passie, kracht en leert reflecteren op je eigen werk(proces) en het werk van medestudenten.

Jaar 02

Verdiepen

In jaar twee leer je alles over het creatieve vakgebied. Je ontwikkelt in teamverband een praktijkgerichte beroepshouding. In deze fase zijn alle vakken met elkaar verbonden, ze staan in het teken van één overkoepelende opdracht uit het bedrijfsleven of een maatschappelijk relevant vraagstuk. Bedrijven worden direct betrokken voor praktijkprojecten en best practices. In de tweede helft van het jaar bepaal je op welke differentiatie je de focus gaat leggen: trend forecasting, styling of art direction.

Jaar 03

Differentiëren

Het derde jaar staat in het teken van differentiëren. Je focus wordt nu steeds duidelijker. Op basis van je differentiatie zoek je een praktijkstage die bij je past. In deze fase ervaar je het bedrijfsleven en pas je kennis en vaardigheden samen met de stagepartner toe. Je begint een visie te vormen, signaleert kansen en wordt steeds ondernemender.

Jaar 04

Positioneren

In het laatste jaar ga je je positioneren als beginnend beroepsprofessional. Je studeert af op het gekozen focusgebied trend forecasting, styling of art direction. Voor je eindexamen formuleer je eigen onderzoeks- en ontwerpvragen en werk je aan complexe vraagstukken. Tegen deze tijd ben je in staat om zelfstandig keuzes te maken en op basis van een gelijkwaardige interactie tussen student, coach en stakeholders te werken. Je kunt je capaciteiten en kansen nu volledig benutten.