+

Open dag

lorem ipsum

fundament voor een cariére in de creatieve industrie

Niemand kan straks meer om je heen. In onze voltijd bachelor leiden we je namelijk op tot allround creatief conceptontwikkelaar met een solide basis in zowel theorie, creatie als de praktijk.

Academie Artemis blinkt uit in de link tussen creativiteit en het bedrijfsleven. Je krijgt inspirerende, up-to-date theorie. Vervolgens leer je van ervaren praktijkdocenten wat het bedrijfsleven van je verwacht. Daarna mag je het toepassen bij de mooiste stageplekken.

Asset635fa03b037f80 06526941
Asset635f9e81b997c3 77698609

Opbouw opleiding

ÉÉN OPLEIDING,
DRIE FOCUSGEBIEDEN

De eerste twee jaar maak je kennis met alle facetten van het creatieve werkveld. In opdrachten maak je verbinding tussen de mens (de doelgroep), de markt (het bedrijf) en de maatschappij. Zo leer je maatschappelijke relevantie en bewustzijn te creëren.

In de eerste twee jaar ontdek je waar jij in uitblinkt. Vanaf jaar drie leg je het accent op een focusgebied. Tijdens deze tweede fase ontwikkel je specifieke competenties en een duidelijke eigen stijl.

Asset633e87fd419671 49762323
IMG 8689 2

Styling

Maak wat de markt nu vraagt

Wat wil de consument van vandaag? Waar zoeken ze bewust of onbewust naar? Dat ga jij als stylist of leren maken. Je ontwikkelt een eigen signatuur en werkt op basis van relevante concepten. Ontwikkel de capaciteit om anders dan anderen naar bestaande voorwerpen en ruimtes te kijken. Zo word je de toekomstige stylist of ontwerper in fashion, interieur, ruimtes, materialen of fotografie en film. Het zwaartepunt ligt in dit focusgebied op creatie.

IMG 8491 2 2
03 PIMDIEPEVEEN AA
Ganni
Trend Research Report
Graduation project 2022
Lees hoe Danique haar baan als trendforcaster bij Scotch heeft geland!

Art direction

LEER MENSEN IN EEN VERHAAL MEENEMEN

Ideeën zijn onze krachtigste wapens. Ze worden met een goed verhaal verspreid. Als art director leer je visuele content met een concept maken. Je leert visuele storytelling voor branding en sterke, relevante concepten ontwikkelen. Art directors zijn merkdenkers en leggen makkelijk de verbinding tussen mens, markt en de maatschappij. Uiteindelijk ga je branding ontwerpen en campagnes ontwikkelen.

Het zwaartepunt ligt in dit focusgebied op visuele communicatie en storytelling.

LEER MENSEN IN EEN VERHAAL MEENEMEN

IMG 8888 2
01 ISABELLERABELING AA
Ganni
Trend Research Report
Graduation project 2022
Lees hoe Danique haar baan als trendforcaster bij Scotch heeft geland!

In vier duidelijke stappen naar je einddoel

De beroepspraktijkgerichtheid van de opleiding is een speerpunt van Academie Artemis en heeft het doel je op
te leiden tot een allround conceptontwikkelaar met visie en met ondernemende en onderzoekende kwaliteiten.

oriënteren > verdiepen > professionaliseren > positioneren

Jaar 01

Oriënteren

Het eerste jaar aan de academie staat de studie in het teken van oriëntatie op alle facetten van de studie als geheel. Daarbinnen word je eigen gemaakt met praktische en theoretische kennis en vaardigheden. In dit jaar leer je je creativiteit te ontplooien door te onderzoek, creatief te denken, handelen, experimenteren, fouten te durven maken dat leidt tot de ontwikkeling van creatieve concepten. Je leert echt te ontdekken waar je passie en kracht ligt en reflecteert samen met de docenten continu op je eigen werk(proces) en het werk van je medestudenten.

Jaar 02

Verdiepen

In het tweede studiejaar leer je de context van het creatieve vakgebied te doorgronden en ontwikkelt praktijkgerichte beroepshouding door ondere te leren in teamverband. In deze fase zijn alle vakken binnen een lesblok met elkaar verbonden en staan in het teken van één overkoepelende opdracht gerelateerd aan het bedrijfsleven en/of een maatschappelijk relevant vraagstuk. In dit jaar worden bedrijven direct betrokken bij de studie ten behoeve van praktijkprojecten en best practices. In de tweede helft van het jaar bepaal je tevens op welke differentiatie je de focus gaat leggen: trend forecasting, styling of art direction.

Jaar 03

Professionaliseren

Het derde jaar staat in het teken van professionaliseren. In dit jaar bepaal je in steeds grotere mate je eigen focus binnen de gekozen differentiatie. Je kiest op basis hiervan gericht je praktijkstage. In deze fase van je studie ervaar je het bedrijfsleven en breng je de opgedane kennis ten uitvoer en doe je samen met de stagepartner nieuwe kennis en vaardigheden op. Visievorming, kansen signaleren, ondernemendheid en ondernemerschap zijn de speerpunten van het onderwijs na de praktijkstage dat leidt tot een bepaalde mate van zelfstandigheid.

Jaar 04

Positioneren

In het laatste jaar ga je je positioneren als beginnend beroepsprofessional. Je studeert af op het gekozen focusgebied trend forecasting, styling of art direction. Voor je eindexamen formuleer je eigen onderzoeks- en ontwerpvragen en werk je aan complexe vraagstukken. Tegen deze tijd ben je in staat om zelfstandig keuzes te maken en op basis van een gelijkwaardige interactie tussen student, coach en stakeholders te werken. Je kunt je capaciteiten en kansen nu volledig benutten.