+

Open dag

lorem ipsum

School for the creatives

BECOME AN ALL-ROUND CREATIVE CONCEPTER

Hogeschool voor trend forecasting | styling |
art direction

WORD ALLROUND CREATIVE CONCEPT DEVELOPER

Bachelor program

DE VOLTIJD OPLEIDING IS EEN HBO STUDIE WAAR JE WORDT OPGELEID TOT CREATIEF CONCEPT DENKER.

De opleiding Allround Styling valt onder het Hoger Beroepsonderwijs. Je studeert op bachelorsniveau af. Na vier jaar ben je gespecialiseerd in het onderzoeken van maatschappelijke ontwikkelingen, het maken van trendanalyses en het doen van trendforecasting, conceptontwikkeling en visualisatie. Je bent multidisciplinair...

Specialisatie

één opleiding, 
drie richtingen

Binnen de opleiding tot creatief conceptdenker kies je één van de drie specialisaties. Trendforcasting, styling & design of creative communication. Het eerste jaar is voor iedereen gelijk en leer je de basis van alle richtingen. In jaar twee kies je een specialisatie. Bekijk hier nder wat de specialisaties inhouden.

The safety of a small & intimate school

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas faucibus libero.

Asset630deb72ab7d91 41667605

Alumni network

ONDERDEEL VAN IETS GROTERS

Onze alumni werken op de meest inspirerende en gevarieerde plekken in de creatieve industrie. Benieuwd waar je zelf ooit terecht gaat komen? Lees meer over hoe onze alumni de opleiding, stages en hun huidige werk ervaren.

Asset634d5ecb83ca36 23360399
Asset634d5ecd4c01b2 26299961
Asset634d5ecf45f125 32341935
Asset634d5ed12022e1 65417955
Asset634d5ed2daa164 70018894
Asset634d5ed46d2fd6 83002252
Asset634d5ed63f1bd4 03091123
Asset634d5ed91f7611 42978923
Asset634d5edaa94e75 77322855
Asset634d5edcd72e16 85718451

Business Network

ONZE CONTACTEN IN DE CREATIEVE INDUSTRIE

Leer meer over met welke bedrijven en professionals Artemis Academie samenwerkt. Er zijn inspirerende gastcolleges, geweldige stageplekken en uitstekende mentoren uit het veld.

Deeltijds modules

ARTEMIS BIEDT DEELTIJD MODULES AAN VAN ALLE ONDERDELEN VAN DE REGULIERE OPLEIDING

De opleiding Allround Styling valt onder het Hoger Beroepsonderwijs. Je studeert op bachelorsniveau af. Na vier jaar ben je gespecialiseerd in het onderzoeken van maatschap-pelijke ontwikkelingen, het maken van trendanalyses en het doen van trendforecasting, conceptontwikkeling en visualisatie. Je bent multidisciplinair...<