+

Start je creatieve toekomst in September

Enkele plekken vrijgekomen voor onze Bachelor of Arts. Meld je aan om je creatieve journey bij ons te beginnen! 

Student work

Dewi Buys

Fotos land escape4

THE GREAT ANIMAL RESET

THE GREAT ANIMAL RESET is een fictieve bewustwordingscampagne voor Wakker Dier om de misstanden in de voedselindustrie, specifiek in de veeteelt, aan de kaak te stellen. Ik doe dit met een transmediale campagne, met als doel mensen bewust te laten nadenken over hun voedselkeuzes.

Uit mijn onderzoek blijkt dat de intensieve veehouderij een grote milieuvervuiler is en er veel dierenleed heerst. Mensen sluiten hiervoor vaak hun ogen; dat moet veranderen.

Van jongs af aan heb ik een grote liefde voor dieren en zijn de misstanden in de veeteeltindustrie mij steeds meer gaan opvallen. Het bewustzijn dat dierlijke producten best wat mogen kosten, omdat dieren anders de dupe zijn, is helemaal verloren gegaan.

dewibuys@gmail.com / 06-27577401 / @dewi.buys

Fotograaf > Sam van der Sluis (@svdsfvs) 

Modellen > Mies Beentjes (@miesbeentjes), Ismaël Wijnsma (@ismaelwijnsma), Luke van Veen (@luke.vv)

Portfolio

Studenten projecten 2024

Bekijk de afstudeerprojecten van onze 2024 afgestudeerden.