+

Inschrijven kan tot 1 juli a.s.

Heb je nog vragen over studeren bij Artemis plan een persoonlijk gesprek. 

Een veilig gevoel

IMG 9360

Het welzijn van onze studenten is één van de belangrijkste speerpunten binnen ons onderwijs. Zeker als je weet dat welzijn de creativiteit nog meer bevordert. We hechten veel waarde aan de persoonlijke begeleiding van studenten. Dit hebben we vormgegeven in een studieloopbaan programma (SLB). Door het SLB gaan studenten bewuster om met hun persoonlijke ontwikkeling en groei.

Het SLB-programma is gekoppeld aan de studiejaren (oriënteren, verdiepen, differentiëren, positionering). Het loopt samen met de competentieontwikkeling voor onderzoek, conceptualiseren, creëren en communiceren.

Tijdens SLB-momenten creëren we momenten van reflectie. Samen met je studieloopbaanbegeleider sta je niet alleen stil bij je studievoortgang, maar wordt ook je persoonlijke groei belicht. Die wordt elk blok op onderstaande dimensies getoetst. Je checkt even bij elkaar in om te meten waar je op dat moment staat.

Groei mindset

Wij leren onze studenten dat creatieve vaardigheden in de loop van de tijd kunnen ontwikkelen.

Vertrouwen

We doen er alles aan om je het volste vertrouwen in je eigen capaciteiten te geven. Kleine groepen, persoonlijke aandacht en ruimte voor individuele ontwikkeling staan centraal.

Samenwerken

Wij stimuleren samenwerking, omdat het de beste manier is om van elkaar te leren. Creaties worden er altijd beter van.

Positieve feedback

Wij stimuleren positieve feedback. Je krijgt feedback over je sterke punten van theoretische, creatieve en praktijk vaardigheden. Daar horen punten van verbetering bij, afbrekende kritiek en negativiteit niet.

Vrijheid

Bij ons krijg je vrijheid om te experimenteren met creatieve concepten. Experimenteren leidt tot inzichten en inzichten leiden tot verbetering.

Veiligheid

Om de sociale veiligheid te borgen heeft Artemis een extern vertrouwenspersoon Clemence Hessels. Clemence kan altijd worden ingeschakeld voor hulp en advies. 

Diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit en inclusiviteit is de rode draad die door al onze sociale dimensies loopt. We creëren en koesteren een omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn, bewust wordt van eigen gedrag en begrip toont voor andermans normen en waarden.

IMG 0491 2
IMG 0475
IMG 0499