+

OPEN DAG en DDW '23

Open dag 7 oktober 2023 van 13-16u op de Prinsengracht 400 in Amsterdam.


Artemis Academie op de Dutch Design Week in het Klokgebouw in Eindhoven, 21 tot 29 oktober 2023.

Student work

Sanne Ketelaar

IMG 0158

TOTEMS

Zijn of niet zijn, dat is geen vraag. Het draait niet om het kiezen tussen uitersten, maar om de of ertussen. Ervaren of aanschouwen, radiogolven of waterstromen, bewegen of animeren, views of uitzichten, fysiek of digitaal. Het zijn geen keuzes, geen vragen – of is de Tussenruimte waarin we ons bevinden. Dat doen we al bijna 200 jaar, sinds we het fysieke kunnen verplaatsen naar plat beeld. En toch is de Tussenruimte onveranderlijk ontastbaar.

TOTEMS doet een poging om vragen over deze Tussenruimte op te rakelen en hier vorm aan te geven. De geanimeerde totems en digitale projecOes, geplaatst binnen de fysieke realiteit van landschappen, staan symbool voor de wisselwerking tussen realiteit en digitaal en de jarenlange opeenstapeling hiervan.

www.sanneketelaar.com / @sanneketelaar_

Objecten / Composities / fotografie > Sanne Ketelaar

LocaOe: Normandië, France

IMG 0252 vierkant
IMG 0299 VIERKANT