+

Start je creatieve toekomst in September

Enkele plekken vrijgekomen voor onze Bachelor of Arts. Meld je aan om je creatieve journey bij ons te beginnen! 

Student work

Fleur Kaan

Schermafbeelding 2024 03 22 om 9 18 21 AM

Tijd om de deconstrueren, tijd om te reflecteren

TUSSEN HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST LIGT HET NU

Verken de grenzen van onze perceptie met Fleur Kaan, alumnus van 2023

Tussen de golvende stromen van het verleden en de veelbelovende horizon van de toekomst bevindt zich het eeuwige moment van het heden, waar onze realiteit zich ontvouwt. In dit tijdloze moment verkent Fleur A. Kaan, een alumnus van het jaar 2023, de diepten van onze perceptie en de betekenis van tijd in de moderne samenleving.

De essentie van onze realiteit, betoogt Fleur, rust niet op vaste fundamenten van objectieve waarheid, maar bevindt zich eerder in de dynamische interactie tussen onze zintuigen en de wereld om ons heen. Als een avonturier van het bewustzijn daagt ze de conventionele opvattingen uit en nodigt ze ons uit om de grenzen van onze waarneming te verkennen.

Schermafbeelding 2024 03 22 om 9 00 34 AM

In het doolhof van subjectieve ervaringen en filosofische overpeinzingen, wijst Fleur op de woorden van Carlo Rovelli, zoals gepubliceerd in Real Review, editie 11. Rovelli suggereert dat tijd misschien niet de fundamentele bouwsteen van het universum is, maar eerder een opkomende eigenschap ervan. Dit inzicht werpt een verfrissend licht op onze perceptie van tijd en nodigt ons uit om de structurele aannames van onze realiteit te heroverwegen.

De wereld, zo betoogt Fleur, is een canvas waarop we onze eigen betekenissen en interpretaties projecteren. Door de lens van onze ervaringen en overtuigingen vormen we de realiteit zoals we die kennen. Of realiteit nu wordt beschouwd als een subjectieve constructie van onze geest of een objectieve waarheid buiten onze waarneming, blijft een open vraag. Maar wat zeker is, is dat ons begrip van de wereld diep verweven is met onze menselijke ervaringen en ons vermogen om betekenis te geven aan onze omgeving.

Schermafbeelding 2024 03 22 om 9 00 26 AM
Schermafbeelding 2024 03 22 om 9 11 48 AM

In het hart van deze filosofische verkenning ligt de vraag naar de rol van tijd in onze samenleving. Hoe beïnvloedt onze perceptie van tijd het welzijn van de aarde en de toekomst van onze planeet? Fleur spoort ons aan om na te denken over de urgente kwesties van klimaatverandering en duurzaamheid, en hoe we als individuen en als samenleving kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor alle levende wezens op deze planeet.

Met haar diepgaande inzichten en haar voortdurende zoektocht naar waarheid en betekenis, staat Fleur Kaan symbool voor de eeuwige queeste van de mensheid naar begrip en verlichting. Haar nalatenschap als alumnus van 2023 blijft ons inspireren en uitdagen om de grenzen van onze perceptie te blijven verkennen en te streven naar een dieper begrip van de wereld om ons heen.

In een tijd van toenemende complexiteit en onzekerheid, biedt Fleur Kaan een baken van wijsheid en hoop. Haar reis naar kennis en betekenis herinnert ons eraan dat de zoektocht naar waarheid nooit eindigt en dat elk moment een uitnodiging is om de mysteries van het bestaan te verkennen. Met Fleur als onze gids, kunnen we de wereld om ons heen met nieuwe ogen zien en ons laten leiden door de kracht van ons eigen bewustzijn.

Fleur image 2
Fleur image 1

Portfolio

Studenten projecten 2024

Bekijk de afstudeerprojecten van onze 2024 afgestudeerden.