+

STAP IN JE TOEKOMST

Ontwikkel je creatieve toekomst bij Artemis Academie! Bachelor of Arts in Allround Creative Concept Development. Schrijf je nu in!

Student work

Nadie Waardenburg

Nadie media 2

Ruimtelijke installatie met focus op het de-stigmatiseren mentale gezondheid

RIEBEDEBIE

Welkom in RIE, het hart van RIEBEDEBIE: een gedurfde ruimtelijke installatie ontwikkeld door Nadie Waardenburg in samenwerking met THRIVE en OBA. RIEBEDEBIE staat voor het doorbreken van stigma's rondom mentale gezondheid en nodigt bezoekers uit om deel te nemen aan een unieke ervaring. De installatie bestaat uit vier aparte ruimtes (RIE, BE, DE & BIE), elk zorgvuldig ontworpen om een ondersteunende en verbindende omgeving te creëren.

RIEBEDEBIE biedt een platform voor openheid en steun door middel van anonieme verbindingsbrieven. Bezoekers worden uitgenodigd om een bericht van steun te schrijven aan henzelf of aan anderen, waarmee ze een waardevolle verbinding maken met de installatie en met elkaar. Door het delen van deze berichten worden stigmatiserende denkbeelden doorbroken en wordt er ruimte gecreëerd voor vertrouwen en begrip.

In een tijd waarin de vraag naar psychische hulp groter is dan ooit, is RIEBEDEBIE een krachtig statement. Het project draagt bij aan het normaliseren van gesprekken over mentale gezondheid en benadrukt het belang van collectieve steun en acceptatie.

Nadie image 2
Nadie image 1

Portfolio

Student projects 2022


Explore the graduation projects from our 2022 graduates.