+

OPEN DAG 23 MAART '24

Kom kijken, horen en ervaren wat Artemis allemaal in huis heeft tijdens de open dag op zaterdag 23 maart!

Student work

Ana Rosa van Zoest

Een safe space voor en door geadopteerden

PLEK

Uit onderzoek blijkt dat er meer aandacht mag en moet zijn voor de gevoelens en behoeften van geadopteerden. Zij zoeken vaak naar herkenning en erkenning. Voor organisatie AFC heeft Ana daarom een safe space ontwikkeld, PLEK, waar geadopteerden ervaringen en gevoelens kunnen bespreken met andere kinderen die geadopteerd zijn. Het uitgangspunt is een toegankelijke en veilige plek te bieden voor het verwerkingsproces van adoptiekinderen.Een continu proces van nieuwe bevindingen, inzichten en gevoelens. Het platform is een startpunt om tot de kern van hun behoeften te komen. En toekomstige generaties een plek te geven om te kunnen aarden.

rasanoa@outlook.com / Linkedin: Ana Rosa van Zoest 

Portfolio

Studenten projecten 2023

Bekijk de afstudeerprojecten van onze 2023 afgestudeerden.